ยินดีต้อนรับสู่ ViewPOINT

ViewPOINT เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนักภาษาศาสตร์ฺ นักแปล อาจารย์ ที่พร้อมปฏิบัติงานคุณภาพ ตรงเวลา และทุกเวลา บริการเราประกอบด้วยหลายแผนก ได้แก่ การแปล การล่าม ภาษาต่างประเทศ สารบันเทิง การเขียนแย่างมีวรรณศิลป์ การตรวจความถูกต้อง การวางรูปแบบเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ และการแนะแนว

บริการของเราครอบคลุมทุกภาษาที่ใช้สื่อสารโดยสมาชิกองค์การสหประชาชาติ พร้อมด้ายภาษาถิ่นอื่นๆ อีกหลายภาษา รวมทั้งภาษาโบราณด้วย เรารับบริการงานที่ซับซ้อนและมีเงื่อนไขพิเศษ เราบริการลูกค้าทั่วโลกด้วยผลงานที่เน้นคุณภาพ อันจะส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการเราอีก

เราเน้นบริการล่ามและแปลในหัวข้อที่สำคัญ เช่น ศิลป์วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ กฏหมาย เภสัชศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี การศึกษา เศรษฐศาสตร์ และการกีฬา เราเน้นให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์ที่ยาวนาน ความเชี่ยวชาญหลากหลาย และความสามารถทางเทคนิคของเรา

เว็ปไซต์นี้มีบทบาทเป็นผู้จัดการข้อมูล ท่านสามารถเรียนรู้ถึงบริการของเรา วิธีการติดต่อทีมงานเราหากคุณต้องการใช้บริการหรือสอบถามราคา ท่านยังสามารถรู้ถึงข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทเรา หากท่านสนใจติดต่อเราหรือแจ้งเหตุบกพร่อง กรุณ

าติดต่อที่นี่ !

ตาสี่ทิศ

ViewPOINT นำเสนอวารสารและสิ่งตีพิมพ์หลายฉบับผ่านทางเว็ปไซต์ อันมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมทางหนี่ง และเน้นการส่งผ่านคุณค่าทางวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง เป้าหมายหลักคือการพัฒนาที่สำเร็จผลด้านภาษาและวัฒนธรรม ต้องเอ่ยว่าวัฒนธรรมไม่ได้จำกัดไว้เพียงเพื่อนักวิชาการ นักคิดหรือนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น หากแต่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลและความรู้ที่ให้ผลประโยชน์กับคนทั่วไป

นี่เป็นรายการบริการของ ViewPOINT ที่รวมชิ้นส่วนและข้อมูลต่างๆ ที่ไม่อาจพลาดสายตาเราไปได้