เวิร์คชอป

ViewPOINT ได้จัดทำโมเดลเวิร์คชอปเอาไว้หลายรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับกระแสทางการศึกษาและอาชีพในปัจจุบัน เราได้จัดเตรียมเวิร์คชอปที่เร้าใจในธีมต่างๆเอาไว้ให้สำหรับลูกค้า โดยเน้นไปที่งานสาขาต่างๆโดยเฉพาะ

ในทางกลับกัน ViewPOINT เองก็มีการจัดเวิร์คชอปอย่างสมํ่าเสมอเพื่อช่วยให้นักธุรกิจสามารถพัฒนาทักษะของตนในหลายสายอาชีพ อาทิ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารโครงงาน การบริหารเวลา การบริหารการลงทุน และอื่นๆอีกมาก

เราจะคัดสรรผู้บรรยายและสถานที่จัดเวิร์คชอปอย่างรอบคอบบวกกับนำเอาเทคโนโลยีมัลติมีเดียล่าสุดมาใช้ในการทำเวิร์คชอปด้วย และด้วยการใส่ใจในรายละเอียดของการจัดเวิร์คชอปแบบเบ็ดเสร็จและมีประสิทธิภาพจึงทำให้เราสามารถจัดเวิร์คชอป ที่ไม่มีใครเทียบได้ในระดับภูมิภาค แถมยังได้รับการยอมรับว่าเป็นการจัดเวิร์กชอปที่มีความกระตือรือร้นมากที่สุดอีกด้วย