หลักสูตรทางอินเตอร์เน็ต

เราใช้เทคโนโลยีเครือข่ายมาช่วยส่งเสริม จัดสรร และอำนวยความสะดวกเพื่อทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา เรามองว่าหลักสูตรทางอินเตอร์เน็ตเป็นแนวทางใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้สามารถศึกษาบทเรียนเฉพาะบุคคล ครอบคลุม ใช้และงานได้อย่างคล่องตัว ได้ในทันที ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมชุมชนแห่งความรู้ โดยเป็นการเชื่อมโยงผู้เรียน ผู้ปฏิบัติ และผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเข้าด้วยกัน

หลักสูตรทางอินเตอร์เน็ตของ ViewPOINT (Viewpoint e-Learning Program – VLP) มีบทเรียนที่หลากหลาย ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาอาราบิคและภาษาอื่นๆ อีกหลายภาษา ที่สำคัญเรายังมีหลักสูตรเพิ่มเพิ่มเกี่ยวกับวรรณคดีและวัฒนธรรมอีกด้วย นอกจากนั้นในบางวิชา เรายังมีหลักสูตรระดับต้นถึงระดับสูง พร้อมทั้งมีการประเมินผลลูกค้าการติดตามพัฒนาการ และบทเรียนแบบออฟไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตก็ได้

ในขบวนการจัดทำโปรแกรมการศึกษา เราคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลัก แล้วจึงปรับหัวข้อศึกษาและจังหวะการเรียนให้เหมาะสม จากนั้นจึงนำเอาส่วนที่เป็น “อินเตอร์เน็ต” เข้ามาประยุกต์ใช้ บทเรียนของเราใช้ระบบภาพที่สมบูรณ์แบบ มีหัวข้อที่ชัดเจน ลดสิ่งที่รบกวนสมาธิ ภาพประกอบที่เข้าใจง่าย ตัวหนังสือบนหน้าจอที่อ่านได้ง่าย พื้นที่ว่างที่จัดวางอย่างเหมาะสม สีที่ปลอดภัยต่อสายตา ฯลฯ