สารจากผู้จัดการใหญ่

จากการปฏิวัติทางเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร การเกิดขึ้นของสังคมแห่งความรู้ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจโลก การแปลแห่งศตวรรษที่ 20 โดยทั่วไปหันมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อกําหนดในอดีตกลายหายไป และการโยงใยเครือข่าย ความคุ้นเคยโดยรวม การเจาะจงพิเศษ เกิดขึ้น ในฐานะพรมแดนใหม่ในการแข่งขันทางธุรกิจ

ปรากฏการณ์เพียงน้อยนิดแห่งการอพยพทางเศรษฐกิจนําพาประชากรจาก พื้นหลัง รูปพรรณ คุณค่าและวัฒนธรรมที่ต่างกันให้เข้าใกล้กัน ความคิดในอดีตที่เอ่ยว่าภาษาไม่สัมพันธ์หรือเกื่ยวข้องกัน หากแต่ในปัจจุบันใช้เพื่อสื่อสารซึ่งกันและกันในย่านเมืองใหญ่ ณ บางแห่งในโลกนี้

เมื่อเรารู้ดีแล้วว่ากิจการนี้มีความน่าจะเป็นไปได้สูง เราจึงเสนอบริการที่กว้างไกลรอบโลก อันจะช่วยให้ตลาด ไม่ว่าจะที่ไหนในโลก เติบโตอย่างเต็มที่ และไขปัญหาการพัฒนาแบบก้าวกระโดด และอุปสงค์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยรากฐานที่แข็งแรงในประเทศอียิปต์ ดินแดนที่ไดรับสมญานามว่าเป็นต้นเหตุแห่งการแปลมากว่า 4 พันปีแล้ว เราขยายกิจการสู่ห้าทวีป ให้บริการลูกค้าจากกว่า 100 ประเทศและภาษา

เรารับทุกงาน โดยผ่านความเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้านวัฒนธรรมและข้อต้องการเฉพาะของลูกค้า เรารับแปลเอกสารที่ตรงกับวัฒนธรรม รูปแบบ และประสิทธิภาพของแต่ละท้องถิ่น

เมื่อมองไปข้างหน้า เราเห็นว่าการแปลกลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกระบบการศึกษาทั่วโลก และในขบวนการนี้เรากำหนดบทบาทตัวเองเป็นผู้สอนแห่งคุณภาพ เราถือว่าการแปลเป็นรูปแบบทางสากลใหม่ในการสร้างคุณค่าทางการศึกษา ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดมากเกินกว่าผลงงานที่เราตอบสนองให้

ทางทีมงาน ViewPOINT เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ในโลกแห่งการพัฒนาอย่างไร้พรมแดนนี้ ประเทศอียิปต์มีพร้อมทุกสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการจากทั่วโลก โดยส่งผลงานที่เปี่ยมคุณภาพทางการแปล เช่นเดียวกับที่เราทำไว้เมื่อกว่าหนึ่งพันปีที่แล้ว โดยใช้แผง เทลล์ อมาร์น่า (Tell Amarna) หินโรเซ็ตต้า (Rosetta Stone) และโครงงานที่น่าชื่นชมของห้องสมุดอเล็กซองดิน่า (Bibliotheca Alexandrina) สถานศาสนาวาดิ เนทรัน (Wadi Natrun) และมหาวิทยาลัยอิสลามไคโล อัล อัสฮา จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมความมุ่งมั่นของเราจึงเปี่ยมไปด้วยความน่าเชื่อถือ