วิสัยทัศน์

Ad Astra Per Aspera *

* “ผ่านอุปสรรคมากนักสู่ดวงดาว” คำพูดของยุวเซเนก้า (Seneca the Younger)