ล่าม

เรามีบริการสำหรับลูกค้าในการประชุม สัมมนา ประชุมบริษัท ประชุมทางวิชาการ การเดินทางดูงานต่างประเทศ การพรีเซนเตชันแบบมืออาชีพ การแข่งขันกีฬา ฯลฯ

ล่ามของเรามีคุณวุฒิที่จะสามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า แปลคำพูดในทุกภาคอุตสาหกรรม และ/หรืองานสาขาอื่นๆ อาทิเช่นกฏหมาย การบิน การบันเทิง การแพทย์ ประกันภัย และกีฬา ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกก็ตาม

ล่ามในสังกัดของ ViewPOINT มีประสบการณ์และคุณวุฒิ สามารถให้บริการที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างมืออาชีพ เรายังมีบริการล่ามในกรณีเร่งด่วน ภาษาหายาก และบริเวณพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย
การจัดงานต่างๆดังต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากบริการของเราเท่านั้น

การประชุมทางวิชาการ
การประชุมทางการแพทย์
การนัดพบหมอ
งานนิทรรศการและการแสดงทางการค้า
บันทึกคำให้การการฝึกอบรม
การสัมภาษณ์พนักงาน
คำให้การในศาลการแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันกีฬา
การไกล่เกลี่ยโดยอนุญาโตตุลาการการนัดประชุมกับลูกค้า
การโทรศัพท์
บริการล่ามในงานสาขาต่างๆ
รามีบริการสำหรับลูกค้าในการประชุม สัมมนา ประชุมบริษัท ประชุมทางวิชาการ การเดินทางดูงานต่างประเทศ การพรีเซนเตชันแบบมืออาชีพ การแข่งขันกีฬา ฯลฯ

ล่ามของเรามีคุณวุฒิที่จะสามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า แปลคำพูดในทุกภาคอุตสาหกรรม และ/หรืองานสาขาอื่นๆ อาทิเช่นกฏหมาย การบิน การบันเทิง การแพทย์ ประกันภัย และกีฬา ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกก็ตาม

ล่ามในสังกัดของ ViewPOINT มีประสบการณ์และคุณวุฒิ สามารถให้บริการที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างมืออาชีพ เรายังมีบริการล่ามในกรณีเร่งด่วน ภาษาหายาก และบริเวณพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย
การจัดงานต่างๆดังต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากบริการของเราเท่านั้น

การประชุมทางวิชาการ
การประชุมทางการแพทย์
การนัดพบหมอ
งานนิทรรศการและการแสดงทางการค้า
บันทึกคำให้การการฝึกอบรม
การสัมภาษณ์พนักงาน
คำให้การในศาลการแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันกีฬา
การไกล่เกลี่ยโดยอนุญาโตตุลาการการนัดประชุมกับลูกค้า
การโทรศัพท์