ยอดฝีมือ

ผู้จัดการ :

ViewPOINT เสนองานแปลสารและแปลสู่ตลาดท้องถิ่นคุณภาพในทุกๆ สาขา นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายหากเราไม่ได้ลงทุนทรัพยาการของเราในสาขาความรู้หลายด้าน ด้วยเครื่องมือหลายหลากในแหล่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งและศักยภาพบุคคล ViewPOINTสามารถเสนองานงานแปลได้ในทุกสาขา

ViewPOINT เชื่อว่าเบื้องหลังงานสำเร็จทุกชิ้น ควรต้องมีผู้จัดการมืออาชีพที่คอยส่งเสริมผลักดันโครงงานนั้นๆ เตรียมการบริหารเวลา จัดระบบการสื่อสารที่เหมาะสม ติดตามนโยบายและแก้ปัญหาอย่างได้ผล ผลลัพธ์คืองานที่มีคุณภาพไร้ตำหนิ ภายในกรอบเวลาที่ลูกค้ากำหนด

นักภาษาศาสตร์ :

เพื่อความมีประสิทธิภาพ แม่นยำ แก่เรียนและเปี่ยมคุณภาพ จำต้องมีทีมงานมุ่งมั่น เสียสละ และมีประสบการณ์กว้างไกลในเทคนิคการแปลเบื้องหลังแต่ละงานแปล

ViewPOINT เสนอบริการแปลด้วยทีมงานที่มุ่งมั่นจากนักแปล นักทวน และกำลังเสริมที่มีคุณภาพ ทำงานในสาขาตนอย่างยอดเยี่ยม และให้ความร่วมมือกับลูกค้า นักแปลของเราเป็นชาวอียิปต์ที่มีคุณวุฒิ และเป็นนัแปลที่ภาษาแปลเป็นภาษาแม่ มีประสบการณ์ไม่น้อยนิด ViewPOINT เสาะหาพนักงานคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง แรงงานที่กระตือรือร้นไฝ่พัฒนาความสามารถตามเทคนิคการแปลล่าสุด ผ่านเทคโนโลยีปฏิบัติการขั้นสูงของเรา

ViewPOINT ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพพนักงานเป็นอย่างยิ่ง เพื่อตอบสนองระดับความต้องการของลูกค้า โดยสรรหาพนักงานที่จบใหม่แล้วทุ่มทุนฝีกฝนงานแก่ทั้งพนักงานเดิมและใหม่

ทีมงานของเราเลือกงานที่ตนปรารถนาและพอใจ โดยมีรากฐานอยู่ที่ความหลงใหลในศิลปะการแปลสารเป็นพิเศษ พร้อมทั้งความรู้และวิธีการสือสารโดยทั่วไปด้วย

ผู้ชำนาญ :

ผู้ชำนาญในสาขาที่หลากหลายเป็นคุณสมบัติแรกของเราเมื่อจัดแปลสารที่เป็นเนื้อหาเฉพาะทาง อันที่จริงเราทำงานกับผู้ชำนาญไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตาม

การจัดพบและแนะแนวกับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยชื่อเสียงยาวนานและเกียรติคุณ ความเคารพต่อผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการของเรา ที่พวกเขาเองสมควรได้รับ และด้วยนโยบายการจ่ายอัตราค่าจ้างที่สูงเพื่อรักษาคุณภาพงาน วิวพ้อยท์จึงมีฐานผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่กว้างขวาง ด้านการศึกษา สาขาเฉพาะทาง และอาจารย์ในอียิปต์ทั้งสาขาทั่วไปและสาขาเฉพาะทางที่หายากเป็นส่วนใหญ่