จุดประสงค์ของเรา

มุ่งมั่นพยายามสู่คุณภาพเป็นหนึ่ง

-โดยปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสูงสุด ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และปรับสู่ตลาดท้องถิ่นอย่างเหมาะสมที่สุด

-สนองความต้องการลูกค้าจากทั่วโลก ด้วยผลงานที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งและตรงต่อเวลา

-งานถูกต้องตามหลักภาษา กระชับได้ใจความ ตรงตามหลักการ สร้างสรรค์วรรณศิลป์ และมีลีลาภาษาที่เยี่ยมยอด

-โดยการออกแบบแนวทางใหม่ทางการแปล การศึกษา และทางวัฒนธรรม