ทำไมถึงใช้บริการ VIEWPOINT – ถามและตอบ

ให้บริการทางภาษาด้านใดบ้าง

เราบริการแปล ล่าม แปลบทหน้าจอ และเสียงภาษาสู่ทุกภาษาราชการที่ใช้ในองค์กรสหประชาชาติ รวมทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณอีกหลายภาษา นอกจากนั้น เรายังบริการแปลเอกสารราชการถูกต้องตามต้นฉบับและตามกฏหมาย และเราก็บริการแปลสารสู่ภาษาท้องถิ่นสำหรับบริษัทสหชาติ บริการแนะแนวในทุกกรอบขอบเขตภาษาด้วย

แล้วมีบริการอืนใดอีกบ้าง

นอกจากบริการที่กล่าวมาแล้ว เราจัดสรรบริการลูกค้าทั่วโลกด้านเอกสาร งานเขียนทางเทคนิค งานเขียนต้นฉบับ งานตรวจเอกสาร เทคนิคสื่่อมัลติมีเดีย และการฝึกงานในภาคพื้นที่เกี่ยวข้อง ส่วนบริการทางการศึกษา เราเสนอหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรเฉพาะเน้นการเขียนและคำทางเทคนิค นอกจากนั้นเรายังจัดสรรกลุ่มปฏิบัติในหัวข้อที่หลากหลายอีกด้วย

ให้บริการที่ใดบ้าง

สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอียิปต์ เราเสนอบริการทั่วโลก ด้วยพัฒนาการสารสนเทศ โลกใบนี้กลายเป็นหมู่บ้านเล็ก และไม่มีส่วนใดของหมู่บ้านนี้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางภาษากับส่วนอื่นๆ

มีบริการการจัดรูปแบบเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ไหม

บริการนี้จัดสรรให้ฟรีพร้อมกับงานแปล

คุณแตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างไร

เราทุ่มเทสู่คุณค่าที่เป็นหัวใจหลักของเรา มุ่งสู่ปณิธานของ ViewPOINT ด้านการแปล และเติบโตไปพร้อมกับเวลาปัจจุบัน

เราจะมั่นใจในคุณภาพได้อย่างไร

ทีมนักแปลของเรามีพื้นหลังที่หลากหลาย มีการกำกับงานโดยนักภาษาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ที่คอยตรวจตราว่าตรงตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้หรือไม่ และคอยตรวจสอบแก้ไขเมื่อเกิดข้อบกพร่อง เมื่อใดก็ตามที่มีการรายงานเหตุบกพร่องจากผู้เชี่ยวชาญของเรา จะมีการเรียกประชุมทางอินเตอร์เน็ตจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างทันทีทันใด และข้อสรุปตกลงจะถูกนำไปปฏิบัติใช้อย่างเร่งด่วน

คุณจะให้บริการได้อย่างไรเมื่อต้องแปลคู่ภาษาที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย และเมื่อไม่มีดิกชันนารีที่แปลคู่ภาษานั้นโดยตรง

เราจะให้นักภาษาศาสตร์อีกสามคนมาทำงานกับนักแปลทั้งสองคน และมีการประชุมทางวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ปรึกษาหารือในจุดที่สำคัญระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

สามารถจ่ายค่าบริการได้ทางใดบ้าง

เรายินดีรับจ่ายค่าบริการทางธนาคาร เซ็คส์รับรอง เว็ปไซต์จ่ายเงิน (MB) โอนเงินผ่าน Western Union และเงินสดในสกุลเงินท้องถิ่นหรือสกุลเงินหลักๆ ทั่วไป

e-zine คืออะไร

เป็นสื่อที่เราจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทางวัฒนธรรม ความรู้ และความเข้าใจกันดีระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ เราประสงค์ที่จะเพิ่มจิตสำนึกโดยเคารพต่อเครือข่ายซึ่งกันและกัน ระหว่างวัฒนธรรมในโลกนี้

พร้อมกับสื่อที่นำเสนอทางอินเตอร์เน็ตทุกสามเดือนนี้ จะมีการแข่งขันรายปีด้านการแปลซึ่งจัดโดย ViewPOINT โดยจะเน้นหัวข้อสำคัญ ตัวอย่างเช่น หัวข้อของปีนี้คือ “สู่วรรณคดีเด็ก” งานแปลที่ชนะเลิศจะไดรับการตีพิมพ์นำเสนอใน e-zine ของเรา

บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO-certified หรือไม่

เราทำงานโดยยึดเคารพต่อมาตรฐาน ISO ดเพราะเราดำเนินงานตามมาตรฐาน BS EN 15038 อันเกี่ยวเนื่องกับการแปล ภายใต้กฏระเบียบของ ISO 9001