การแปล

ด้วยการเน้นที่ความถูกต้อง ความเชื่อมั่นในการรักษาข้อมูล และเคารพวันกำหนดส่ง เราจึงสามารถส่งผลงานที่เปี่ยมคุณภาพ และเป็นมาตรฐานทางภาษาอันเป็นที่ยอมรับและแนะนำจากเครือข่ายทั้ได้รับอนุญาตปฏิบัติงานทางด้านนี้

เราปฏิบัติใช้นโยบายด้านคุณภาพ (Quality Control) ของเราเสมอ ด้วยการประเมิณผลงาน ตรวจสอบ และการโต้ตอบกันทางอินเตอร์เน็ตระหว่างพนักงานและผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางการสื่อสารของลูกค้าให้ได้ผลมากที่สุด เราเน้นให้ความสำคัญกับคำที่ใช้ การค้นประวัติ การวินิจฉัย และมาตรฐานของคำที่ใช้ในหัวข้อนั้น และเราก็พิจารณาหลักการใช้ที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันด้วย

ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาทางหารตลาด เอกสารใช้ในราชการ โฆษณา หรือบทความทางกฏหมาย การแพทย์ การเงินและวิทยาศาสตร์ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมันเพื่อส่งงานด้วยลีลาภาษาที่สอดคล้องกับบริบทนั้นๆ

เราสามารถรับรองได้อย่างสนิทใจว่าเราก้าวข้ามอุปสรรคทางภาษา ความแตกต่างทางเนื้อหา และความยุ่งยากในการวางแบบเอกสาร เราจัดส่งเอกสารในตรงตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการเสมอ และเพื่อให้เราเชี่ยวชำนาญยิ่งขึ้น เรายึดหลักมาตรฐานทางการแปลตามแบบ BS EN 15038 โดยใช้กรอบระเบียบแห่งมาตรฐาน ISO 9001

ด้วยการเสนอบริการที่สมํ่าเสมอตลอดมา เราจึงมีพื้นฐานข้อมูลทางการแปล (Translation Database Section – TDS) ที่แข็งแกร่ง อันเสริมให้เราสามารถตอบสนองลูกค้าได้ทุกความต้องการ พนักงานสามารถค้นคว้าพื้นฐานข้อมูลจากบทแปลที่ผ่านมา และยิ่งเวลานับผ่านไป พื้นฐานข้อมูลนี้ยิ่งมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

เราเสนอลูกค้าด้วยระบบบัญชีทางอินเตอร์เน็ต โดยมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ลูกค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดทั้งโครงงานเก่าและใหม่ ทั้งยังสามารถดูงานที่กำลังดำเนินอยู่ ณ เวลานั้น และเพิ่มข้อมูลหรือข้อแก้ไขต่างๆ ได้ การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยลดการติดต่อทางอีเมลล์

จึงช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความเป็นส่วนตัวและการไม่รั่วไหลทางข้อมูลของลูกค้า

บริบทที่รับแปล

ViewPOINT รับแปลเอกสารด้วยคุณภาพในหัวข้อเรื่องต่อไปนี้