การรับรองคุณวุฒิ

ViewPOINT มีบริการหลักสูตรการแปล หลักสูตรภาษาทั้งระดับทั่วไปและระดับสูง หลักสูตรและเวิร์คชอปพิเศษ หลักสูตรภาษาอาราบิคทั้งทางไกลและที่บ้านสำหรับชาวต่างชาติ รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติอื่นๆ หลักสูตรทางอินเตอร์เน็ต และการแนะแนวทางการศึกษา

ปัจจุบันเรามีหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปและบริษัท ที่เป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลี่ยน จีน สเปน และอาราบิค นอกจากนั้นเรายังมีโครงการที่จะขยายแผนกและให้บริการการเรียนรู้ทางไกลอีกด้วย

หลักสูตรทางการศึกษาของ ViewPOINT (ViewPOINT’s Educational Programs – VEPs) ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อแปลงปมด้อยของลูกค้าให้กลายเป็นปมเด่น พร้อมทั้งยังมีแนวทางแบบเบ็ดเสร็จในการเรียนรู้ภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมอีกด้วย

การทดสอบภาคบังคับเบื้องต้นทั้งการพูด (Spoken Language Evaluation – SLE) การเขียน (Writing Skills Assessment – WSA) และการอ่าน (Reading Skills Assessment – RSA) จะช่วยให้อาจารย์และผู้จัดการการศึกษาประเมินภูมิหลังทางภาษาของผู้สมัครแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันที่เป็นที่รู้จักในนานาชาติแต่อย่างใด

เราจะจัดการสอบประเมิณผลทุกปลายเทอม นักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศอันเป็นที่ยอมรับในนานาชาติไว้เป็นสำคัญ