การฝึกอบรม

เราจัดการฝึกอบรมด้านการแปลสำหรับนักแปลและบัณฑิตย์จบใหม่จากคณะและสถาบันภาษาและวรรณคดี เพื่อช่วยให้ผู้ร่วมงานใหม่เหล่านี้ได้มีความรุ้พื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางอาชีพได้

การฝึกอบรมด้านการแปลของ ViewPOINT ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสพูดคุยกับนักแปล ล่ามและนักภาษาของเรา เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับเทคนิค อุปกรณ์ และข้อบ่งเฉพาะจากศิลปะการแปล และยังเป็นโอกาสแรกที่จะได้สัมผัสกับความท้าทายของสายอาชีพอย่างแท้จริงอีกด้วย

โปรแกรมการฝึกอบรมของ ViewPOINT มีการนำเอาเทคโนโลยีและบริการมาคอยช่วยเหลือ ผ่านการสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง แถมยังมีการแจกเอกสาร แบบทดสอบ สื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเนื้อหาเฉพาะให้อีกด้วย