การตรวจทานต้นฉบับ

บริการการตรวจทานต้นฉบับของ ViewPOINT ช่วยให้ลูกค้าจากทั่วโลกสามารถอุปสรรคชิ้นสุดท้ายให้หมดไป จนได้รับผลงานการเขียนแบบมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จ

ผู้เชี่ยวชาญที่พิถีพิถันของเราจะนำเอาแนวทางที่เป็นระบบมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดความผิดพลาดของการพิมพ์ที่อาจสังเกตไม่เห็น การแบ่งวรรคตอนและการใช้เครื่องหมายคำพูด การสะกดคำที่ผิดพลาด การตัดแบ่งประโยค การผันกริยาที่ไม่สอดคล้องกับประธาน ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่คงเส้นคงวา และเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่จำเป็น

รายการสอบทานการตรวจทานของ ViewPOINT ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ที่จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการขจัดความแออัดที่ไม่จำเป็น จนกระทั่งกลายเป็นบทความที่ไร้ช้อผิดพลาดโดยสิ้นเชิง