การจัดวางหน้าเอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์

ViewPOINT มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและโปรแกรมหลายชนิด รวมทั้งยังชำนาญการใช้โปรแกรมการจัดวางหน้าเอกสารที่หลากหลายอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถให้บริการจัดวางหน้าเอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับลูกค้าจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่เขียนจากซ้ายไปขวา หรือจากขวาไปซ้ายก็ตาม

เนื่องด้วย ViewPOINT มีความชำนาญในการจัดวางหน้าเอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ครบถ้วนและมีศิลป์ ลูกค้าของเราจึงได้เอกสารที่มีภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ สวยงาม และส่งผลกระทบในแบบที่ต้องการ ปมเด่นเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทลูกค้า สร้างการเติบโตต่อธุรกิจ และเพิ่มกำไรให้แก่บริษัทต่อไปในภายภาคหน้า

ผู้เชี่ยวชาญของ ViewPOINT จะช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์ของสิ่งพิมพ์ต่างๆให้โดดเด่นยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงกระแสที่กำลังนิยมในสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเสนอขาย พรีเซนเตชัน แค็ตตาล็อค ใบปลิว แผ่นพับแผนภูมิ คู่มือ รายงานประจำปี และเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย

การใช้โปรแกรมใหม่ล่าสุดในการออกแบบสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆช่วยให้ทีมจัดวางหน้าเอกสารของ ViewPOINT สามารถทำงานออกมาได้อย่างประณีต โดยเน้นที่รูปแบบการแสดงผลของเอกสารเป็นหลัก อาทิเช่น สีและรูปแบบตัวอักษร ลักษณะการออกแบบ การวางหน้า และชนิดของเอกสาร

บริการจัดวางหน้าเอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ของ ViewPOINT เกี่ยวข้องกับการแปลงเอกสาร การวางรูปแบบของเอกสาร ลักษณะตัวอักษรและข้อความ การสร้างผลลัพธ์ที่นำไปใช้กับกล้องถ่ายรูปได้ การออกแบบเค้าโครงเอกสารแม่แบบ การแปลภาพกราฟฟิค การใส่ภาพและกราฟฟิคลงไปในเอกสาร การเรียงพิมพ์และการพิมพ์